0936 129 229

Chứng chỉ hành nghề

Có được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc khi có bằng xây dựng...

0
Theo Điều 53 Luật đo đạc và bản đồ 2018 quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc bản đồ như...

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II...

0
1. Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II bao gồm: - Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ...

Thủ tục cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản...

0
Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp lại trong trường hợp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ...

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng...

0
Trong thời hạn 30 ngày trước khi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hết hạn, nếu cá nhân có yêu cầu...

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I...

0
1. Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I bao gồm: - Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật -...

Cá nhân có được hoạt động đo đạc và bản đồ độc lập không?

0
Theo quy định luật Đo đạc và bản đồ 2018, Công dân Việt Nam được phép hành nghề đo đạc và bản đồ độc...

Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp lại, bị thu...

0
Căn cứ theo Khoản 7 và Khoản 8 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) thì vấn đề...

Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được phân thành mấy hạng...

0
Căn cứ theo Khoản 4 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) thì vấn đề này được quy...

Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là gì?

0
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 thì vấn đề này được quy định như sau: - Chứng chỉ hành...

Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

0
Đây là quy định tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ được ban hành ngày 13/3/2019. Theo đó, để được cấp chứng...
Contact Me on Zalo