0936 129 229

Dịch vụ

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

0
Trình tự thực hiện: Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trước...

Thủ tục bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản...

0
Trình tự thực hiện: a) Trường hợp 1:Tổ chức đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc...

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

0
Trình tự thực hiện: a) Trường hợp 1:Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc...
Contact Me on Zalo