0936 129 229

Tin tức

Quy định về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và...

0
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm...

Sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

0
1. Các cá nhân được miễn sát hạch bao gồm: - Miễn sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp đối với đo đạc bản đồ viên...

13 dịch vụ đo đạc, bản đồ phải có giấy phép

0
Ngày 13/03/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ. Theo đó, 13 hoạt động dịch vụ...

Trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp giấy phép hoạt động đo đạc...

0
Trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục lập...

Thực hiện công tác đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu phát...

0
Cùng với việc trình Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Thông tư 32/2010/TT-BTNMT Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản...

0
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 32/2010/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 8...

Nâng tầm quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ tại địa...

0
Việc ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ, các văn bản quy định chi tiết của Luật là cơ sở pháp lý quan...

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và...

0
Trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và hệ thống thông tin địa lý, Viễn thám là giải pháp duy nhất có thể cung...

Ngành đo đạc bản đồ hướng đến tầm nhìn xa 2040

0
Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển Ngành Đo đạc...

14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có Giấy phép

0
Theo Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ do Chính phủ Ban hành vào ngày 6/5/2015, có 14 hoạt...
Contact Me on Zalo