Tin tức

Chủ đầu tư có trách nhiệm gì đối với chất lượng sản phẩm đo...

0
Cho tôi hỏi, chủ đầu tư có trách nhiệm gì đối với chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ do mình tạo...

Tổ chức kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ bị thu hồi...

0
Tôi có thắc mắc tổ chức kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ bị thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc...

Dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ

0
Dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ: Phân tích chi tiết và Tư vấn chuyên sâu DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC...

Luật sư tư vấn làm giấy phép đo đạc bản đồ 2023

0
Làm sao để có được giấy phép đo đạc bản đồ hợp lệ và đầy đủ? Điều này thật sự cần thiết đối với...

Tư vấn làm giấy phép đo đạc bản đồ năm 2023

0
Nghiệp vụ đo đạc bản đồ là một công việc chuyên môn và rất quan trọng trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác...

Đo đạc và bản đồ quốc phòng trong hoạt động đo đạc và bản...

0
Hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành bao gồm những nội dung gì? Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc...

Nhà thầu nước ngoài được gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và...

0
Nhà thầu nước ngoài được gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi nào? Nhà thầu nước ngoài đề nghị...

Viên chức muốn thăng hạng chức danh đo đạc bản đồ viên hạng III...

0
Tôi thắc mắc: Viên chức thăng hạng lên chức danh đo đạc bản đồ viên hạng III cần có yêu cầu gì theo quy...

Việc cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho doanh...

0
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có đủ những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động...

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có thời hạn bao lâu?...

0
Tôi muốn hỏi về điều kiện kinh doanh hoạt động đo đạc bản đồ quy định mới nhất như thế nào, có bãi bỏ...