Các hành vi bị cấm trong hoạt động đo đạc và bản đồ

124

Giấy phép đo đạc và bản đồ là giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho tổ chức, cá nhân để hoạt động đo đạc và bản đồ. Giấy phép đo đạc và bản đồ là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ.

Điều kiện cấp giấy phép đo đạc và bản đồ

Để được cấp giấy phép đo đạc và bản đồ, tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện và địa điểm để thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ.
 • Có hồ sơ xin cấp giấy phép theo quy định.

Thủ tục cấp giấy phép đo đạc và bản đồ

Để xin cấp giấy phép đo đạc và bản đồ, tổ chức, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
 4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép đo đạc và bản đồ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

Hiệu lực của giấy phép đo đạc và bản đồ

Giấy phép đo đạc và bản đồ có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Sau khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đo đạc và bản đồ.

Các loại giấy phép đo đạc và bản đồ

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 2 loại giấy phép đo đạc và bản đồ:

 • Giấy phép đo đạc và bản đồ chuyên ngành: Giấy phép này được cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành, bao gồm đo đạc địa chính, đo đạc xây dựng, đo đạc bản đồ địa hình, đo đạc bản đồ biển, đo đạc bản đồ khu vực đặc thù.
 • Giấy phép đo đạc và bản đồ khác: Giấy phép này được cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ khác, bao gồm đo đạc địa chính, đo đạc xây dựng, đo đạc bản đồ địa hình, đo đạc bản đồ biển, đo đạc bản đồ khu vực đặc thù.

Các dịch vụ đo đạc và bản đồ

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 10 loại dịch vụ đo đạc và bản đồ chính, bao gồm:

 • Dịch vụ đo đạc địa chính: Dịch vụ này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc địa giới hành chính, đo đạc nhà ở và công trình xây dựng.
 • Dịch vụ đo đạc xây dựng: Dịch vụ này bao gồm việc đo đạc địa hình, đo đạc nhà ở và công trình xây dựng.
 • Dịch vụ đo đạc bản đồ địa hình: Dịch vụ này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ địa hình.
 • Dịch vụ đo đạc bản đồ biển: Dịch vụ này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ biển.
 • Dịch vụ đo đạc bản đồ khu vực đặc thù: Dịch vụ này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ khu vực đặc thù, bao gồm khu vực đô thị, khu vực nông thôn, khu vực rừng, khu vực biển,…

Các hành vi bị cấm trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Căn cứ theo quy định của pháp luật, các hành vi bị cấm trong hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm:

 • Hoạt động đo đạc và bản đồ khi chưa được cấp giấy phép.
 • Sử dụng giấy phép đo đạc và bản đồ của tổ chức, cá nhân khác để hoạt động đo đạc và bản đồ.
 • Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ không chính xác, không đầy đủ.
 • Tự ý chỉnh sửa, thay đổi thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.
 • Tự ý sử dụng bản đồ, dữ liệu đo đạc và bản đồ của tổ chức, cá nhân khác.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn