Các hoạt động đo đạc và bản đồ

126

Giấy phép đo đạc và bản đồ là giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ. Giấy phép đo đạc và bản đồ là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân muốn thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều kiện cấp giấy phép đo đạc và bản đồ

Để được cấp giấy phép đo đạc và bản đồ, tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có tư cách pháp nhân đối với tổ chức và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đối với cá nhân.
 • Có đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu của hoạt động đo đạc và bản đồ.
 • Có người phụ trách kỹ thuật có trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với loại hình hoạt động đo đạc và bản đồ.
 • Có trụ sở hoặc địa điểm hoạt động đáp ứng yêu cầu của hoạt động đo đạc và bản đồ.

Thủ tục cấp giấy phép đo đạc và bản đồ

Để xin cấp giấy phép đo đạc và bản đồ, tổ chức, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
 4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép đo đạc và bản đồ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

Hiệu lực của giấy phép đo đạc và bản đồ

Giấy phép đo đạc và bản đồ có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Sau khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đo đạc và bản đồ.

Các loại giấy phép đo đạc và bản đồ

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 4 loại giấy phép đo đạc và bản đồ:

 • Giấy phép đo đạc và bản đồ địa chính: Giấy phép này được cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ địa chính.
 • Giấy phép đo đạc và bản đồ chuyên ngành: Giấy phép này được cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành, bao gồm đo đạc và bản đồ công trình, đo đạc và bản đồ thủy lợi, đo đạc và bản đồ tài nguyên và môi trường,…
 • Giấy phép đo đạc và bản đồ hành chính: Giấy phép này được cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ hành chính.
 • Giấy phép đo đạc và bản đồ khác: Giấy phép này được cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ khác, không thuộc các loại giấy phép nêu trên.

Các hoạt động đo đạc và bản đồ

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 11 loại hoạt động đo đạc và bản đồ chính, bao gồm:

 • Đo đạc và bản đồ địa chính: Hoạt động này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ, chỉnh lý bản đồ địa chính.
 • Đo đạc và bản đồ chuyên ngành: Hoạt động này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ phục vụ các ngành, lĩnh vực chuyên ngành.
 • Đo đạc và bản đồ hành chính: Hoạt động này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ phục vụ các mục đích hành chính.
 • Đo đạc và bản đồ phục vụ xây dựng: Hoạt động này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ phục vụ các dự án xây dựng.
 • Đo đạc và bản đồ phục vụ tài nguyên và môi trường: Hoạt động này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ phục vụ các mục đích tài nguyên và môi trường.
 • Đo đạc và bản đồ phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Hoạt động này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ phục vụ các mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
 • Đo đạc và bản đồ phục vụ giao thông vận tải: Hoạt động này bao gồm việc đo đạc, lập bản đồ phục vụ các công trình giao thông vận tải.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn