Điều kiện được cấp chứng chỉ đo đạc và bản đồ?

513

(Chinhphu.vn) – Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ và có giá trị trong cả nước. Chứng chỉ được cấp cho các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định và không được cấp cho các tổ chức.

Năm 2021, cơ quan của ông Nguyễn Phong (Gia Lai) được cấp kinh phí 490 triệu đồng để xây dựng bản đồ chuyên đề sử dụng nền bản đồ địa hình số phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Ông Phong hỏi, đơn vị lập thiết kế kỹ thuật-dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ có phải có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP hay không?

Thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật-dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ thuộc cơ quan nào? Thẩm quyền phê duyệt thiêt kế-dự toán, nhiệm vụ đo đạc thuộc đơn vị nào?

Đối với công tác xây dựng bản đồ chuyên đề sử dụng nền bản đồ địa hình số (kích thước 180*180cm) để phục vụ công tác phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực tư vấn hay phi tư vấn? Trình tự nghiệm thu, thanh quyết toán gói thầu đo đạc và thành lập bản đồ phục vụ công tác phòng chống thiên tai được thực hiện theo quy định nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 53 của Luật Đo đạc và bản đồ và có giá trị trong cả nước.

Theo đó, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ chỉ được cấp cho các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định và không được cấp cho các tổ chức.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 của Luật Đo đạc và bản đồ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do vậy việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật-dự toán đối với các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của địa phương được căn cứ vào văn bản quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh do UBND cấp tỉnh ban hành.

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật–dự toán nhiệm vụ đo đạc thuộc phạm vi quản lý của địa phương được căn cứ vào văn bản quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh do UBND cấp tỉnh ban hành.

Đối với dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn đề nghị ông Phong tìm hiểu quy định tại Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan.

Công tác kiểm tra, thẩm định nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT- BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ và các quy định khác nếu có liên quan được nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các tài liệu khác của gói thầu.

Chinhphu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn