Định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

422

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 về việc ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ áp dụng đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ sau: Mạng lưới trọng lực; Mạng lưới độ cao; Lưới tọa độ hạng III; Thành lập bản đồ địa hình quốc gia bằng ảnh hàng không; Thành lập bản đồ địa hình quốc gia bằng công nghệ Lidar và ảnh số; Thành lập bản đồ địa hình bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa; Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển; Thành lập bản đồ địa hình quốc gia bằng phương pháp biên vẽ, thành lập bản đồ chuyên đề và chế in bản đồ; Cập nhật bản đồ địa hình quốc gia; Thành lập bản đồ hành chính; Đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính; Chuẩn hóa địa danh; Chụp ảnh hàng không; Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia từ ảnh hàng không; Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia từ bản đồ địa hình số; Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia từ cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ lớn hơn; Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 12.000, 1:5.000 và 1:10.000; Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính.

Đồng thời, định mức này phục vụ cho công tác kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu cấp chủ đầu tư đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ do các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và cá nhân thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ./.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn