Đo đạc, lập bản đồ địa chính có phải dịch vụ tư vấn?

672

Để phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì có thể tách riêng công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và giao cho tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động về dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính thực hiện…

Ông Lê Anh Thuấn (Đắk Nông) hỏi, khi đầu tư xây dựng đường giao thông, công tác đo đạc thành lập mảnh trích đo địa chính phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được chủ đầu tư tách riêng thành dịch vụ tư vấn có đúng không? Nếu hoạt động trên không phải là dịch vụ tư vấn thì đó là gì?

Trường hợp đơn vị lập thiết kế kỹ thuật – dự toán thì có được trực tiếp thực hiện đo đạc thành lập mảnh trích đo địa chính không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 68 của Luật Đất đai và Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chỉ bao gồm: Tổ chức phát triển quỹ đất và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 69 của Luật Đất đai và Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì cơ quan tài nguyên và môi trường phải trình UBND cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Điểm c, Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai gồm: Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đo đạc, lập bản đồ địa chính là một trong các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai.

Để phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì có thể tách riêng công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và giao cho tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động về dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính thực hiện thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn.

Việc thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính phải bảo đảm theo đúng quy định của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

 Chinhphu.vn

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn