Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

358

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

…………, ngày     tháng      năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

____________

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam,

                 Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập:………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………………………

Trụ sở chính:      ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:  …………….   Fax: …… ………  E-mail:………………………………………………..

Căn cứ Nghị định số ……./201…./NĐ-CP ngày     tháng      năm 201…. của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau:

  1. …………………………………………………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 (Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp phép)

PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC

  1. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT
  2. Lực lượng kỹ thuậtđo đạc và bản đồphân tích theo ngành nghề[1]

Đơn vị tính: Người

TT Ngành, nghề Đại học trở lên Trung cấp,

cao đẳng

Công nhân kỹ thuật
1 (Trắc địa) 05 02 0
2 (Địa chính) ….. …. ….
………….. ….. …. ….

  1. Người chịu trách nhiệm theo pháp luật và Kỹ thuật trưởng

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Thâm niên
1 (Nguyễn Văn A) Giám đốc …….. …….
2 (Nguyễn Văn B) Đội trưởng Kỹ sư trắc địa 03 năm

  1. Danh sách nhân lực kỹ thuật đođạc và bản đồ

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Thâm niên
1 (Nguyễn Văn B) Đội trưởng Kỹ sư trắc địa 03 năm
2 (Nguyễn Văn C) Nhân viên Trung cấp địa chính …….
………….. ……. ……. …….

  1. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

TT Tên, mã hiệu của thiết bị,

công nghệ

Số lượng Tình trạng Ghi chú
1        
2        
3        
…………..      

Cam kết: ….. (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.

  Người chịu trách nhiệm theo pháp luật
  (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn