Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động đo đạc bản đồ được mô tả thế nào?

539

Căn cứ Tiết 4 Mục IV Phụ lục 02 Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trong kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

– Mục tiêu

CSDL quản lý hoạt động đo đạc bản đồ là quản lý, lưu trữ các dữ liệu về hoạt động đo đạc bản đồ nhằm đảm bảo chất lượng, sự thống nhất và đồng bộ của các sản phẩm đo đạc bản đồ, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu sử dụng; tránh việc đo đạc chồng chéo gây ra những tốn kém, lãng phí.

– Phạm vi

CSDL được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

– Nội dung thông tin, dữ liệu

+ CSDL cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ;

+ CSDL chứng chỉ hoạt động đo đạc bản đồ;

+ CSDL quản lý hoạt động đo đạc bản đồ;

+ CSDL sản phẩm đo đạc bản đồ.

– Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu

+ Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ;

+ Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý chứng chỉ đo đạc bản đồ;

+ Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý hoạt động đo đạc bản đồ;

+ Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý sản phẩm đo đạc bản đồ

+ Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ tra cứu, tìm kiếm dữ liệu;

+ Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ báo cáo thống kê dữ liệu.

– Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác

+ Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác

++ CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng trong CSDL Người dùng chung của Bộ TN&MT để xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống;

++ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT: Lấy thông tin về thủ tục, hồ sơ cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ để tiến hành xử lý nghiệp vụ cấp phép.

+ Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác

++ Nhóm thông tin Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức;

++ Nhóm thông tin Chứng chỉ đo đạc bản đồ: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu;

++ Nhóm thông tin Hoạt động đo đạc bản đồ: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu.

– Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ

+ Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;

+ Công nghệ chính: CSDL quan hệ.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn