Hiệu lực của giấy phép đo đạc và bản đồ

121

Giấy phép đo đạc và bản đồ là giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho tổ chức, cá nhân để hoạt động đo đạc và bản đồ. Giấy phép đo đạc và bản đồ là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân muốn thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều kiện cấp giấy phép đo đạc và bản đồ

Để được cấp giấy phép đo đạc và bản đồ, tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu hoạt động đo đạc và bản đồ.
 • Có năng lực tài chính để bảo đảm thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ.
 • Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động đo đạc và bản đồ.

Thủ tục cấp giấy phép đo đạc và bản đồ

Để xin cấp giấy phép đo đạc và bản đồ, tổ chức, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
 4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép đo đạc và bản đồ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

Hiệu lực của giấy phép đo đạc và bản đồ

Giấy phép đo đạc và bản đồ có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Sau khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đo đạc và bản đồ.

Các loại giấy phép đo đạc và bản đồ

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 2 loại giấy phép đo đạc và bản đồ:

 • Giấy phép đo đạc và bản đồ chuyên ngành: Giấy phép này được cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành, bao gồm đo đạc địa chính, đo đạc bản đồ địa chính, đo đạc bản đồ chuyên ngành khác.
 • Giấy phép đo đạc và bản đồ khác: Giấy phép này được cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ khác, bao gồm đo đạc địa hình, đo đạc xây dựng, đo đạc thủy văn, đo đạc địa chất, đo đạc môi trường.

Các hoạt động đo đạc và bản đồ

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 10 loại hoạt động đo đạc và bản đồ chính, bao gồm:

 • Đo đạc địa chính: Là hoạt động đo đạc, lập bản đồ địa chính, xác định các thông tin về địa giới hành chính, ranh giới thửa đất, tài sản gắn liền với đất.
 • Đo đạc bản đồ địa chính: Là hoạt động đo đạc, lập bản đồ địa chính theo quy định của pháp luật.
 • Đo đạc bản đồ chuyên ngành khác: Là hoạt động đo đạc, lập bản đồ chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật.
 • Đo đạc địa hình: Là hoạt động đo đạc, lập bản đồ địa hình theo quy định của pháp luật.
 • Đo đạc xây dựng: Là hoạt động đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác xây dựng theo quy định của pháp luật.
 • Đo đạc thủy văn: Là hoạt động đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác thủy văn theo quy định của pháp luật.
 • Đo đạc địa chất: Là hoạt động đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác địa chất theo quy định của pháp luật.
 • Đo đạc môi trường: Là hoạt động đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác môi trường theo quy định của pháp luật.
 • Các hoạt động đo đạc và bản đồ khác: Là các hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc các loại hoạt động nêu trên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn