Khi hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ, tôi được quyền lợi cũng như phải thực hiện nghĩa vụ gì?

288

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018, cá nhân hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ có quyền sau đây:

– Hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định của Luật này;

– Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về đo đạc và bản đồ;

– Hợp tác về đo đạc và bản đồ với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật;

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 2 Điều 55 Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018, cá nhân hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ có nghĩa vụ sau đây:

– Chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra, thanh tra;

– Tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn