Làm giấy phép đo đạc bản đồ ở đâu

506
Mức độ Đo đạc và bản đồ
Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ
Tên thủ tục Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết
5 ngày làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường; 5 ngày làm việc tại Cục đo đạc bản đồ Việt Nam
Kết quả thực hiện TTHC
giấy phép
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Nội dung

a. Trình tự thực hiện

– Tổ chức trong nước

 + Làm đơn xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

+ Đối với đơn vị sự nghiệp phải có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ;

+ Đối với tổ chức kinh tế phải xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ;

+ Kê khai số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ.

+ Kê khai cán bộ phụ trách kỹ thuật; Số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ

+ Xây dựng quy chế hoặc điều lệ hoạt động của tổ chức.

– Đối với Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phải xin giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền;

+ Kê khai số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ.

+ Kê khai cán bộ phụ trách kỹ thuật; Số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ

+ Xây dựng quy chế hoặc điều lệ hoạt động của tổ chức

– Tổ chức nước ngoài  không thuộc đối tượng quy định tại 2 phải làm hợp đồng đo đạc với tổ chức trong nước hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài;

+ Kê khai số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc bản đồ.

+ Kê khai cán bộ phụ trách kỹ thuật; số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ

+ Xây dựng quy chế hoặc điều lệ hoạt động của tổ chức

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

c. Hồ sơ

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 3;

+ Bản sao Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đơn vị sự nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức kinh tế có chứng nhận của Công chứng Nhà nước; bản sao Giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền có chứng nhận của Công chứng Nhà nước đối với Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; Bản sao Hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 11 Quy chế Đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.

– Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường; 5 ngày làm việc tại Cục đo đạc bản đồ Việt Nam.

đ. Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

e. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g. TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 3 Ban hành kèm theo QĐ số 05/2004/QĐ-BTNMT  ngày 04/05/2004 của Bộ TNMT)

h. Phí, lệ phí: Không

i. Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép

k. Ngoài quy định về thủ tục, yêu cầu để được cấp giấy phép thì phải có:

+ Danh sách cán bộ công nhân viên làm việc trong đơn vị, tổ chức (bản chính). Hợp đồng lao động và văn bằng, chứng chỉ của cán bộ công nhân viên làm việc trong đơn vị, tổ chức theo ngành nghề, liên quan đến ngành nghề đo đạc & bản đồ (bản sao công chứng).

+ Chứng từ mua sắm trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc & bản đồ (bản sao của đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức kinh tế xin cấp phép).

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ

+ Quyết định Số: 05/2004/QĐ-BTNMT ngày  04  tháng 5 năm  2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Giấy phép đo đạc bản đồ,Dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ,Gia hạn giấy phép đo đạc bản đồ,Dịch vụ đo đạc bản đồ,Tra cứu giấy phép đo đạc bản đồ,Giấy phép hành nghề đo đạc,nghị định số 27/2019/nđ-cp,Ngành đo đạc bản đồ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn