Mã ngành nghề Hoạt động đo đạc và bản đồ là bao nhiêu?

634

Theo quy định pháp luật hiện nay thì Nhóm ngành Hoạt đồng chuyên khoa, khoa học và công nghệ bao gồm những hoạt động chuyên môn đặc thù, khoa học và công nghệ. Những hoạt động này đòi hỏi trình độ đào tạo cao, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đối với người sử dụng.

Nhóm ngành Hoạt động chuyên khoa, khoa học và công nghệ sẽ bao gồm các Nhóm ngành nhỏ khác, bao gồm:

– Nhóm ngành Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán;

– Nhóm ngành Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý;

– Nhóm ngành Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật;

– Nhóm ngành Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

– Nhóm ngành Quảng cáo và nghiên cứu thị trường;

– Nhóm ngành Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác;

– Nhóm ngành Hoạt động thú y.

Trong đó, Nhóm ngành Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật có các hoạt động: Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khởi thảo, dịch vụ kiểm định công trình, dịch vụ điều tra và lập bản đồ.

Đồng thời bao gồm các hoạt động: Dịch vụ kiểm tra phân tích lý hoá và công nghệ khác.

Tương ứng với các Nhóm ngành (hoạt động) thuộc Nhóm ngành Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật sẽ có mã ngành khác nhau theo quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Trong đó, Nhóm ngành Hoạt động đo đạc và bản đồ sẽ có mã ngành nghề là: 71102.

Nhóm ngành Hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm các hoạt động sau:

– Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ;

– Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn