Sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ

494

Sáng 6/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp nghe Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (Nghị định 27). Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định 27, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Hoàng Ngọc Lâm cho biết, Cục đã tập trung sửa đổi 2 nội dung liên quan đến quy định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và quy định chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Theo đó, đối với quy định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục bổ sung quy định điều kiện cấp giấy phép đối với từng nội dung Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép và thời gian trả kết quả giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; sửa đổi cơ quan tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; sửa đổi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và sửa đổi Mẫu số 10 (Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ), Mẫu số 12 (Bản khai quá trình công tác).

Cụ thể, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp cho tổ chức được thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật Đo đạc và bản đồ. Giấy phép có thời hạn là 5 năm. Mỗi giấy phép được gia hạn 2 lần, mỗi lần gia hạn là 5 năm. Bên cạnh đó, giấy phép cấp cho nhà thầu nước ngoài phải thể hiện địa bàn hoạt động, có thời hạn theo thời gian thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu. Giấy phép được gia hạn theo thời gian gia hạn để thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu;…

Toàn cảnh cuộc họp

Đối với điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, tổ chức được cấp giấy phép khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 52 của Luật Đo đạc và bản đồ, trong đó có số lượng tối thiểu là 4 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên được đào tại về đo đạc và bản đồ và có ít nhất 1 nhân viên kỹ thuật (tổ trưởng/ chủ chốt) có thời gian hoạt động thực tế ít nhất 5 năm phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép…

Cùng với đó, hồ sơ của tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm: Đơn đề nghị; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ; Văn bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai quá trình công tác, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của người phụ trách kỹ thuật; Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, bản khai quá trình công tác; Văn bản xác nhận của tổ chức quản lý, thi công nhiệm vụ đo đạc và bản đồ trong từng giai đoạn công tác của cá nhân;…

Về quy định chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, theo ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục đã bổ sung quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đối với từng nội dung Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ; sửa đổi cơ quan tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Theo đó, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ có thời hạn là 5 năm. Mỗi chứng chỉ được gia hạn 2 lần, mỗi lần gia hạn là 5 năm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tổ chức sát hạch, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung điểm b, khoản 3 Điều 48 quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm kiểm tra thông tin về chứng chỉ hành nghề đã cấp, hoàn thành việc gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, trả chứng chỉ được gia hạn cho cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ. Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ về yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam nghiên cứu, rà soát và bổ sung các nội dung, quy định liên quan đến cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và quy định chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, triển khai thực hiện Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu quả, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đồng thời đề nghị Cục bám sát tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 đảm bảo Nghị định sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP sẽ được Bộ TN&MT trình Chính phủ tháng 8/2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn