Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

488
1.1. Trình tự thực hiện:

aBước 1: Nộp hồ sơ

– Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (Trung tâm Hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, trao cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở để phân công cho phòng chuyên môn thực hiện.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập Phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định.

bBước 2: Thẩm định hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và 01 bản cho Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hồ sơ và trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng và nhận kết quả tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của nơi cấp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng;

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng;

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ .

1.4. Thời gian giải quyết:

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan thẩm định quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo hồ sơ gửi cho Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam.

1.8. Phí, lệ phí:  Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ, mức thu tính theo số hoạt động dịch vụ đo đạc đề nghị cấp phép, được quy định tại khoản 2 Điều 3 thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài Chính.

1.9. Yêu cầu hoặc điều kiện:

– Có quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;

– Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện hoạt động thuộc nội dung đề nghị cấp phép;

– Cán bộ phụ trách kỹ thuật có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm; có đủ điều kiện về sức khỏe và không được đồng thời phụ trách của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;

– Có năng lực thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.

1.10. Tên mẫu đơnmẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép họat động đo đạc và bản đồ và bản khai quá trình công tác theo mẫu.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn