Tư vấn xin chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho cá nhân

1380

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018, số 27/2018/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật này quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực ngày 01/05/2019. Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

I. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo 01 ảnh màu cỡ 4×6 cm có nền màu trắng;
b) Bản sao văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp; giấy chứng nhận đủ sức khỏe hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định;
c) Bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp theo Mẫu số 18 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn sát hạch kiến thức chuyên môn, kiến thức pháp luật.

2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ gửi đến cơ quan cấp chứng chỉ theo một trong các hình thức sau:

a) Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
b) Gửi 01 bộ hồ sơ giấy kèm theo tệp tin chứa hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

3. Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

a) Gửi đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng I;
b) Gửi đến cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú đối với cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng II.

II. Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ

1. Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I bao gồm:

Chứng chỉ hành nghề đo đạc hạng I bao gồm các nội dung được cấp sau:

a) Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;
b) Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;
c) Đo đạc, thành lập bản đồ từ dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;
đ) Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp;
e) Thành lập bản đồ chuyên ngành, tập bản đồ.

2. Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II bao gồm:

Chứng chỉ hành nghề đo đạc hạng II so với hạng I sẽ ít nội dung được cấp hơn trong đó chỉ còn 5 nội dung được cấp như sau:

a) Lập thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;
b) Đo đạc, thành lập bản đồ từ dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám;
c) Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;
d) Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp;
đ) Thành lập bản đồ chuyên ngành.

III. Dịch vụ tư vấn xin chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho cá nhân hạng I, II.

Chứng chỉ hành nghề đo đạc đang là một chứng chỉ quan trọng, sẽ trở thành bắt buộc cho cá nhân muốn hành nghề đo đạc và bản đồ.

Quý khách có nhu cầu “XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ CHO CÁ NHÂN HẠNG I,II” xin liên hệ với Công ty luật Việt Phú theo Hotline 0936.129.229 để được tư vấn thủ tục, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn