Viên chức muốn thăng hạng chức danh đo đạc bản đồ viên hạng III cần đáp ứng các yêu cầu gì?

139

Tôi thắc mắc: Viên chức thăng hạng lên chức danh đo đạc bản đồ viên hạng III cần có yêu cầu gì theo quy định mới? Câu hỏi của anh Đức đến từ Phú Yên.

Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ là gì?

Căn cứ tại Điều 3 Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ như sau:

– Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, luôn tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

– Có tinh thần cầu thị, hợp tác và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực nghiên cứu và chủ động áp dụng các thành tựu khoa học trong công tác đo đạc bản đồ; tâm huyết với công việc.

– Không lợi dụng chức danh, quyền hạn để hoạt động xâm hại đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia; không mưu cầu lợi ích cá nhân; giữ gìn bí mật quốc gia trong phạm vi chuyên môn của mình.

– Có lối sống lành mạnh, gương mẫu; không quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tích cực đấu tranh với những hành vi tiêu cực.

– Trung thực, đoàn kết, khách quan, khiêm tốn và không sách nhiễu, gây cản trở khi thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến quyền và lợi ích của công dân.

Viên chức thăng hạng lên chức danh đo đạc bản đồ viên hạng III cần có yêu cầu gì theo quy định mới?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 12/2022/TT-BTNMT quy định yêu cầu để thăng hạng lên chức danh đo đạc bản đồ viên hạng III như sau:

Viên chức thăng hạng từ chức danh đo đạc bản đồ viên hạng IV lên chức danh đo đạc bản đồ viên hạng III phải có thời gian giữ chức danh đo đạc bản đồ viên hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng.

Theo quy định mới đo đạc bản đồ viên hạng III cần gì để đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 12/2022/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của đo đạc bản đồ viên hạng III như sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành bản đồ, trắc địa, đất đai, địa chính, địa lý, viễn thám;

– Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.

Nhiệm vụ của đo đạc bản đồ viên hạng III là gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định nhiệm vụ của đo đạc viên bản đồ hạng III như sau:

– Tổ chức, triển khai các hoạt động: điều tra, khảo sát, lập, chỉ đạo thi công các thiết kế kỹ thuật – dự toán; kiểm tra và nghiệm thu các công trình, sản phẩm về đo đạc bản đồ;

– Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc bản đồ;

– Tham gia công tác nghiên cứu, đề xuất áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tổ chức triển khai thử nghiệm những giải pháp kỹ thuật mới;

– Tham gia biên soạn tài liệu và đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ từ hạng tương đương trở xuống.

Cách xếp lương khi viên chức hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh đo đạc viên bản đồ là gì?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định quy định như sau:

Cách xếp lương

2. Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thì thực hiện xếp bậc, hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, như sau:

a) Trường hợp viên chức có trình độ tiến sĩ khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đo đạc bản đồ viên hạng III (mã số V.06.06.17) thì xếp bậc 3/9, hệ số lương 3,00 của viên chức loại A1.

b) Trường hợp viên chức có trình độ thạc sĩ khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đo đạc bản đồ viên hạng III (mã số V.06.06.17) thì xếp bậc 2/9, hệ số lương 2,67 của viên chức loại A1.

c) Trường hợp viên chức có trình độ đại học khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đo đạc bản đồ viên hạng III (mã số v.06.06.17) thì xếp bậc 1/9, hệ số lương 2,34 của viên chức loại A1.

d) Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đo đạc bản đồ viên hạng IV (mã số V.06.06.18) thì xếp bậc 2/12, hệ số lương 2,06 của viên chức loại B.

đ) Trường hợp viên chức có trình độ trung cấp khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đo đạc bản đồ viên hạng IV (mã số V.06.06.18) thì xếp bậc 1/12, hệ số lương 1,86 của viên chức loại B.

Như vậy việc xếp lương khi viên chức hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh đo đạc viên bản đồ thì dựa vào 5 trường hợp trên.

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn